Neem contact op met vitaal gelukkig, vrij van stress

Kies voor een vitaal gelukkig leven

                 en wordt de beste versie van jezelf                  


Laat je verlangen spreken en kom in actie!


Ik kijk uit naar onze eerste kennismaking. 

Contactgegevens

Vitaal gelukkig - vrij van stress

Plaats: Harderwijk

Telefoon: 06 50948437

E-mail: info@jolindavandermeij.nl

KVK nummer: 69237484

BTW nummer: op factuur


Of vind ons op social media

 

Neem contact op!

Disclaimer

Persoonsgegevens

Vitaal gelukkig - vrij van stress is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Vitaal gelukkig - vrij van stress om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Vitaal gelukkig - vrij van stress zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Vitaal gelukkig - vrij van stress jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen.

Onze Privacy verklaring kunt u op Website raadplegen.


Aansprakelijkheid derden jegens de houder van de website

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - alsook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Jolinda van der Meij, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolinda van der Meij niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) overdragen, verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.


Contractsinhoud

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn de algemene voorwaarden van Jolinda van der Meij van toepassing die op verzoek worden toegezonden en te vinden zijn op www.jolindavandermeij.nl .

Wij gebruiken cookies