Wil jij ook meedoen met de gratis online training?
Ja, super!

Page content

article content

De manier van denken bepaalt je gedrag en je gevoel

Je gedrag en gevoel zijn het gevolg van jouw manier van denken

Ons denken heeft een grote invloed op ons gevoel. Onze gedachten creëren een emotie waardoor we ons gespannen, angstig, gestrest of boos voelen. We interpreteren boodschappen uit onze omgeving en geven er zelf betekenis aan.

Onze gedachten kunnen rationeel of irrationeel zijn. Een irrationele gedachte is een gedachte die je baseert op je eigen normen. Omdat jij het er niet mee eens bent zal de ander zich hiernaar moeten schikken. We ontkennen dat gebeurtenissen door meerdere omstandigheden tot stand komen en gaan voorbij aan de feiten en opvattingen van anderen.

De kracht van onze gedachten

Soms zijn we zo één met onze manier van denken dat we irrationele gedachten niet meer herkennen. We vinden bijvoorbeeld dat we geen fouten mogen maken omdat we een fout zien als een teken van zwakte. Het is een irrationele gedachten dat fouten maken een teken van zwakte is. Je zou het eerder een vorm van perfectionisme kunnen noemen.

Er zijn mensen die overal beren op de weg zien, door de gevolgen van een gebeurtenis zelf te bedenken, fors te overdrijven, zien ze letterlijk de gevaren op hun afkomen. Als er een fout wordt gemaakt bedenken zij dat het “helemaal” mis gaat. Als een leidinggevende een uitnodiging stuurt bedenken ze dat er zeker meer aan de hand is en bedenken ze dat ze in dat gesprek ontslagen zullen worden. Ze voorspellen dat gevolgen vrijwel altijd negatief zullen uitpakken. De gedachten leiden tot onnodige spanning, niet effectief gedrag doordat mensen geen besluiten durven nemen en risico’s zullen vermijden.

Persoonlijke weerbaarheid

Er zijn ook mensen die tegen dingen op zien omdat ze denken dat taken te moeilijk en te zwaar zijn. Ze worden snel emotioneel als zaken tegen zitten. Ze willen eigenlijk dat het leven minder ingewikkeld zou zijn dan in de praktijk blijkt. Ze kunnen moeilijke dingen niet als uitdaging zien en verwachten eerder dat ze het niet overleven. Door de lage frustratietolerantie  voelen ze onnodig veel spanningen, ze geven snel op en hiermee bevestigen ze hun gevoel dat iets veel te moeilijk is.

Dan zijn er ook mensen die het gevoel hebben dat alle mensen van ze moeten houden. Ze ervaren het als vreselijk als ze worden afgewezen en vinden het onverdraaglijk als ze een conflict hebben met iemand anders. Ze vermijden conflicten zodat er geen ruzie kan ontstaan en accepteren (bijna) alles wat op hun pad komt om aardig gevonden te worden. Deze mensen vinden het ook moeilijk om hun mening uit te spreken uit angst voor de reactie van de ander.

Een rationele gedachten is logisch en kan onderbouwd worden met feitelijke gegevens. Je accepteert de gebeurtenis en wat je niet kunt veranderen. Datgene waar je invloed op hebt probeer je te veranderen indien gewenst.

Wil je aan de slag met je irrationele gedachten omdat je last hebt van stress of angst? Neem contact op voor een gratis 1-op-1 gesprek zodat ik met je mee kan kijken. Ik ben te bereiken via info@jolindavandermeij.nl

 

Comment Section

0 reacties op “De manier van denken bepaalt je gedrag en je gevoel

Plaats een reactie


*


Phoenix WebsitePhoenix Website